Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin sklepu

Regulamin Internetowego Sklepu: http://sklep.dmplot.com

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Internetowym Sklepie prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.dmplot.com.

 

 1. Wstęp.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://sklep.dmplot.com jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).
 2. Klient / Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedający – DMPlot Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w  Katowicach, ul. Agnieszki 11, 40-110 Katowice, NIP 634 290 91 42 REGON 36854982100000 KRS 0000699990. Sprzedaż prowadzona przez Internetowy Sklep prowadzony i dostępny pod domeną http://sklep.dmplot.com stanowi własność firmy DMplot Sp z o.o. Sp. k.

Dane do kontaktu ze Sprzedającym::
            DMPlot Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Agnieszki 11
  40-110 Katowice
NIP 634 290 91 42 REGON 36854982100000 KRS 0000699990
            Biuro: +48 502 081 931
    biuro@dmplot.com

 1. Przedmiot sprzedaży – produkty/towary/usługi wymienione na stronie http://sklep.dmplot.com
 2. Produkt/towar – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana na stronie http://sklep.dmplot.com  której dotyczy umowa sprzedaży.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy sprzedającym [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, z wykorzystaniem serwisu sklepu internetowego http://sklep.dmplot.com
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do bezpośredniego zawarcia umowy sprzedaży, w której kupujący jednoznacznie określa rodzaj oraz ilość produktów.
 7. Internetowy Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.dmplot.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Sprzedawca oferuje w sklepie zarówno produkty fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, jak i używane oraz regenerowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Wygląd  produktów oraz ich właściwości a także specyfikacja techniczna produktów pochodzi od producenta i jest zgodna z  opisem produktu.  Kolorystyka towaru  może nieznacznie odbiegać od kolorów wskazanych na zdjęciach, za co sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Klient zobowiązany jest do:
  1. Korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  2. Korzystania z Internetowego Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedającego.
  3. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Internetowego Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
  4. Korzystania z Internetowego Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Procedura składania Zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową http://sklep.dmplot.com, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w miejscu prowadzenia sklepu.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych.
 3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:

 

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru produktu.
 2. Po podaniu przez Kupującego niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
 3. wybranego sposobu i miejsca dostawy.

 

 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kupujący oświadcza, iż wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
 4. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 6. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części umowy, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej , w tym pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 1. Ceny i metody płatności.
 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy, który określony jest w „Dostawa”. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:
 1. przy odbiorze w siedzibie firmy DMPlot Sp. z o.o. Sp.k. ,ul. Agnieszki 11 ,40-110 Katowice– gotówką,
 2. płatność kartą kredytową, płatniczą – zgodnie z zasadami obsługującego serwisu PayU,
 3. płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:
  DMplot Sp z o.o. Sp. k. ul. Agnieszki 11 ,40-110 Katowice
  PKO Bank Polski S.A. ODDZIAŁ 3 W KATOWICACH
  ul. CHORZOWSKA 6, konto numer 43 1020 2313 0000 3802 0577 0419
  W tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia .

 

 1. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przy odbiorze bezpośrednio od Sprzedającego następuje po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

 

 1. Dostawa.
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Pocztą Polską , kurierem DHL, jest również możliwy odbiór osobisty zamówienia.
 3. Koszty dostawy znajdują się na specjalnej podstronie w zakładce dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin otrzymania zamówionych produktów obejmuje czas sprowadzenia produktu do Sklepu ( jeżeli jest jego brak), czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych produktów przez :

 

 • Poczta Polska – od  2 do 7 dni
 • Kurier DHL  od 1 do 3 dni

 

 1. Termin realizacji dostawy może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji personel sklepu skontaktuje się z klientem w celu poinformowania o wydłużonym czasie realizacji zamówienia.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy która:
 1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres biuro@dmplot.com
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentów.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Reklamacje dotyczące towarów.
 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@dmplot.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym terminie o czasie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Internetowy Sklep nie jest producentem towarów. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w sklepie lub informuje o takich gwarancjach.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Sprzedający podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić DMPlot Sp. z o. o. Sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DMPlot Sp. z o. o. Sp. k. ul. Agnieszki 11, 40-110 Katowice lub mailowo pod adresem:
biuro@dmplot.com.

 

 1. Polityka prywatności.
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez sklep.dmplot.com  w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym oraz informacji marketingowych w formie newslettera oferowanych przez sklep.dmplot.com.
 3. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych osobowych bądź ich usunięcia, jeżeli są one niekompetentne, nieaktualne bądź nieprawdzie.

 1. Postanowienia końcowe.
 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce regulamin.
 2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Regulamin jest dostępny w odpowiedniej zakładce umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usulugbiorca.
 4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 1. Własność intelektualna.
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
Blog chmura tagów
Statystyki
Produktów:
220
Kategorii:
65
Nowości:
0
Promocje:
0
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl